Jesteś tutaj

Opłaty

UWAGA! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłacone zajęcia są proszone o przesłanie następujących danych - imię, nazwisko, adres zamieszkania i NIP do koordynatora MUTW na adres mailowy: bozena.glinkowska@wum.edu.pl

Zarządzenie Nr 68/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 września 2013 r.

 

Ustala się następujące opłaty semestralne za udział w Kursach Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

 

1)         Nordic Walking  – 90 zł,

2)         Nauka i doskonalenie pływania z elementami hydrokinezyterapii – 190 zł,

3)         Aqua Aerobic – 140 zł,

4)         Pilates z elementami jogi – 120 zł,

5)         Siatkówka – 150 zł,

6)         Koszykówka – 150 zł,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa

Ul. Żwirki i Wigury 61

Bank Pekao SA

Nr Konta: 54 1240 5918 1111 0010 5310 9717