Jesteś tutaj

Konferencja UTW w Sejmie RP

15 grudnia 2014 roku o godz.11.00 w sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja UTW (patronat honorowy objął marszałek Sejmu).

Temat Konferencji: "Dorobek 40 lat ruchu UTW w Polsce".

Osoby chętne do udziału w konferencji proszone są o kontakt z p.Grażyną Prokurat przez e-mail grazynaprokurat@wp.pl lub telefonicznie 501 375 334.

Dane potrzebne są do akredytacji (pozwolenia na wejście do Sejmu).